Home / Aktuality / Aktuality / Asistenční služby pro sluchově postižené diváky v rámci festivalu

Asistenční služby pro sluchově postižené diváky v rámci festivalu

Asistenční služby pro sluchově postižené diváky v rámci festivalu

Mnozí sluchově postižení návštěvníci Festivalu již také využili asistenční služby při nákupu vstupenek, kterou KND ve spolupráci s Kinem bez bariér poskytuje v průběhu každého Festivalu.

Informace pro SP návštěvníky MFF Karlovy Vary 2009 o filmech, o jednotlivých projekcích, o možnostech rezervace vstupenek a využití asistenční služby na festivalu, ale také o dalším programu KND naleznete zde na našich stránkách, jakmile bude znám letošní festivalový program.

Závazné rezervace vstupenek na mailu: info@knd.cz, mobil: 608 832 219 (jen sms)