KND - info@knd.cz

Národní obrany 36,

160 00 - Praha 6

Ing. Petr Alexander, CSc.

koordinátor projektu

tel: 774 909 905

alexander@knd.cz

nebo

Portlingua

www.portlingua.cz

Soborská 6

160 00 - Praha 6

Partneři projektu

slunecnice
konto_bariery
mkcr3.jpg
nadace77

PortLingua - "Přístav jazyků, brána komunikace..."

V rámci hlavní činnosti naší společnosti jsme v roce 2003 vyvinuli technické řešení synchronní projekce titulků pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a šestým rokem zajišťujeme pro Festival komplexní titulkové služby. Od samého začátku práce na projektu pro MFFKV si uvědomujeme, že řešení, která jsme vyvinuli pro potřeby Festivalu je možno na mnoha úrovních využít i pro sluchově postižené. Speciální software a mobilní zařízení umožňují synchronně elektronicky promítat titulky (nebo obecně text) kamkoli a při jakékoli příležitosti. V tomto ohledu už více než dva roky sami rozvíjíme různé spolupráce a projekty projekcí titulků pro sluchově postižené nejen na Festivalu ve Varech a v Českém Krumlově a Českých Budějovicích, kde každoročně připravujeme několik českých filmů s titulky pro sluchově postižené. Synchronní elektronická projekce titulků a využití speciálního softwaru má řadu zcela zásadních výhod:

  • umožňuje opatřit titulky každý film, nedestruktivně, nezávisle na filmové kopii, čímž umožňuje zpřístupnit libovolnou projekci také sluchově postiženým
  • elektronické titulky jsou mobilní, je možné je promítat v různých kinech, pod každou filmovou kopií
  • působí integračně a antidiskriminačně, protože umožňuje "menšině" sluchově postižených účast i na místech, kde pro toto dříve nebyly podmínky. Umožňuje sluchově postiženým plnohodnotnou účast na kulturních akcích v takovém rozsahu, v jakém byly tyto akce přístupné pouze většinové slyšící společnosti. V praxi máme mimořádně pozitivní ohlasy jak na tři ročníky našeho působení na MFF KV, tak i na Ekofilmu a na dalších akcích.
  • velmi významnou výhodou elektronického řešení je skutečnost, že titulky lze nejen připravovat, ale i libovolně promítat v různých verzích, podle potřeb jednotlivých skupin sluchově postižených.
  • přípravu titulků konzultujeme se sluchově postiženými samotnými, s celou řadou vzdělávacích i jazykových odborníků, rodičů sluchově postižených a dalších specialistů.
  • k projektu jsme přizvali i samotné sluchově postižené, s jejich pomocí hledáme a vytváříme prostor pro účast a zapojení ostatních, např. právě i na MFF KV.
  • a na závěr - elektronické titulky připomínají i nám (zatím ještě slyšícím), že ne všichni mezi námi mohou vnímat filmy tak jako my, že někteří z nás "slyší očima".